09 April 2007

望佢醒、望佢好

我們個個默默接受,救神拜佛,望佢醒、望佢好、望佢與心魔决绝!望佢回頭是岸,如人話迷途知返時我哋會升出援手!

I pray hard!